friendi mobile balance transfer nepal फिरिनडी मोबाइल को सिम बाट कसरी बैलेंस ट्रान्सफर गर्नेयदि तपाई हरु लाई यो भिडियो राम्रो लागे मा कृपया लाईक गरी दिनु होला र Subscribe…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *